Balog Anna

Kiszabadulni a mindennapos rutinból, megtalálni a saját vezetési stílust, a csapat „kötőanyagát”, új nézőpontokkal gazdagodni, vezetői és a csapat erősségeit felfedezni egy teljesen új helyzetben, majd ezeket alkalmazni a hétköznapokban – erről is szól a vezető – és csapatépítés lovakkal, de legfőképpen Rólatok.

Vezetőfejlesztés

Vezesd a lovat, vezesd a csapatodat!
AZONNALI VISSZAJELZÉSEK, KÉZZELFOGHATÓ VÁLTOZÁS, HATÉKONY BEÉPÜLÉS

Találd meg a számodra legmegfelelőbb vezetési stílust.
Vezesd a lovat, hogy később ugyanilyen jól vezethesd a csapatodat is – határozottan, magabiztosan, erőszak és agresszió nélkül, egy új minőségben.  Megtalálni a hozzánk illő vezetői stílust, egyértelműen és szavahihetően kommunikálni, magabiztosnak, szuverénnek, elismertnek lenni, feladatokat hatékonyan megoldani, akár nyomás alatt is, együttműködve, de mégis hatékonyan vezetni – olyan képességek, tulajdonságok ezek, amelyekre szüksége van a „jó” vezetőnek”. A lovak mellett mindez könnyen, természetesen tanulható: ezek a közel hatszáz kilós állatok folyamatosan vezetőt keresnek magunknak, olyan vezetőt, aki mellett biztonságban érzik magukat, akit érdemes követni. 

vezető lóval

A vezetőfejlesztő tréningek során a „jó vezető” tulajdonságai, képességei vannak fókuszban.

Elméletben ezekről sokat lehet olvasni, beszélni, tisztán látni, érezni azonban a gyakorlatban lehet: megtapasztalni azt, hogy milyen egy lóval a tréning során együttműködve dolgozni, egyértelművé, élettel telivé. „valódivá” teheti azt, amiről előtte csak a szavak szintjén volt tudomásunk.
A tréningek időtartama: két órás (rendszeres), fél (négy órás) vagy egész napos (hat órás) foglalkozások.

Témák többek között:
• vezetői stílus tudatosítása, stílusok egyensúlya
• helyzetfüggő vezetés
• saját erő agresszivitás nélküli alkamazása
• tiszta és érthető kommunikáció
• dicséret és visszajelzés
• új helyzetekben való reakciók, cselekvés
• stresszkezelés
• saját viselkedési minták felismerése
• erősségek és fejlesztendő területek tudatosítása
• önbizalom nehéz helyzetekben

Előzetes lovastudásra nincs szükség.

Ár: Cégre és igényre szabott árak megegyezés szerint.

Csapatfejlesztés

Gyere el a csapatoddal és tapasztaljatok meg valami teljesen újat. Fedezzétek fel közös erősségeiteket, dolgozzatok együtt egy új helyzetben, töltődjetek és kapcsolódjatok egymással és a lovakkal.

A vezetőfejlesztő valamint csapatépítő tréningek során felismerhetővé válnak és erősíthetőek mind az egyéni, mind a csapat közös erőforrásai, erősségei és lehetőség nyílik a fejlesztendő területekkel való munkára is. A lovak folyamatosan keresik a biztonságot adó, erős vezetőt, a biztos pontot és feszültségmentes légkört: a velük való munka során így kamatoztathatóak és megerősítést nyernek a már meglévő vezetői képességek, miközben megtapasztalhatóak és megtanulhatóak azok a minőségek is, amelyek még fejlődésre várnak. A tréningeken egyéni és csoportos formában lehetőség nyílik felismerni azt is, hogy a különböző helyzetekben adott esetben másfajta vezetési stílusra van szükség. A dicséret és jutalmazási szokások, minták felismerése, tudatosítása mellett a helyzetfelismerő és helyzethez való alkalmazkodás, valamint az időzítés tanulható, gyakorolható.

A csapatépítő foglalkozások túlmutatnak a hagyományos tréningeken, amelyek létjogosultsága mellé – valljuk be őszintén – sokszor a fásultság társul.

A lovakkal való munka kizökkentheti a csapatot az eddig megszokott mintákból, lehetőség nyílik egy újfajta együttműködésre, csapatjátékra, miközben szem előtt tartjuk az előzetes megbeszélés során meghatározott célokat.

A hatékony munka mellett a csapat tagjai feltöltődnek, ráláthatnak egyéni és csapatban való működésükre, amelynek felismerése sokszor magától meghozza kívánt változást.

Az új, szokatlan helyzetnek köszönhetően a csapat tagjai felismerhetik saját és a csapat eddig rejtett képességeit, valamint olyan megoldási stratégiáit, amelyekre eddig talán nem is gondoltak.

A tréningek időtartama: fél (négy órás) vagy egész napos (hat órás) foglalkozások.

Ár: megegyezés szerint.

Csapatépítő témák többek között:

  •  “Újra együtt” – visszatérés a “homeoffice”-ból
  • erősségek és csapatpotenciál felfedezése•
  • a közös munka irányvonalának meghatározása
  • az egyéni és közös érdek közötti egyensúly megtalálása
  • együttműködés és kommunikáció fejlesztés
  • hatékonyság a feladatokban
  • változásmenedzsment, Vuca-ready kialakítása, agilitás


(A közelben kirándulóhelyek, erdő és más kikapcsolódási lehetőségek találhatóak, így a lóasszisztált tréningek akár egy hosszabb csapatépítő hétvége részét is képezhetik. Igényes szálláshelyekkel kapcsolatban is szívesen nyújtunk segítséget.)

A módszer

A lóasszisztált élményalapú tanulás módszere nemcsak az egyéni önismeret során nyit teljesen újfajta lehetőségeket: mind a vezetői képességek, mind a csapat együttműködésében egy olyan másfajta, a megszokottól eltérő fejlődési utat kínál.

A lóasszisztált élményalapú tanulás módszere nemcsak az egyéni önismeret során nyit teljesen újfajta lehetőségeket: mind a vezetői képességek, mind a csapat együttműködésében egy olyan másfajta, a megszokottól eltérő fejlődési utat kínál.

A lovakkal való munka amellett, hogy üde színfoltot jelent a céges tréningek széles palettáján, lényegesen mélyrehatóbb változásokat generálhat a vezetők és csapatok esetében is. A sokszor már „agyontréningelt” és képzett vezetők és munkatársak gyakran fásultan, alulmotiváltan, kedv nélkül érkeznek a különböző képzésékre, hiszen a hagyományos módszereket sokszor ismerik, akár már több ízben is kipróbálták. Ezzel szemben a tréningteremből való kilépés, a megszokottól való eltérés, a természet és nem utolsó sorban a lovak közelsége kizökkenti a résztvevőket a hétköznapokból, megnyugtatja és feltölti őket, miközben új nézőpontok megismerésére, új lehetőségek feltárására, az együttműködés és kommunikáció, valamint a vezetői képességek egy más fajta alkalmazására is sor kerül.

A lovak azonnali visszajelzést adnak, mind a csapat, mind a vezető számára: fény derülhet a kommunikációban, az együttműködésben, a megoldáskeresési fázisban való elakadásokra. Ezek tudatosításával, felszínre kerülésével azonnal, az „itt és mostban”, kézzelfoghatóan lehetőség van a változtatásra, az újragondolásra vagy akár egy új, közös stratégia gyártására. A tréningek során szerezett egyéni és közös élmények sokkal mélyebben, sokkal hatékonyabban épülnek majd be, hiszen a résztvevők a valóságban, valós helyzetben tapasztalják meg ezeket az újfajta impulzusokat.

A vezetőfejlesztő valamint csapatépítő tréningek során felismerhetővé válnak és erősíthetőek mind az egyéni, mind a csapat közös erőforrásai, erősségei és lehetőség nyílik a fejlesztendő területekkel való munkára is.

A tréningek célja az egyénekben és a csapatban rejlő tehetség, képességek felfedezése, az erősségek tudatosítása és ezt követő tudatos alkalmazása

A lovak folyamatosan keresik a biztonságot adó, erős vezetőt, a biztos pontot és feszültségmentes légkört: a velük való munka során így kamatoztathatóak és megerősítést nyernek a már meglévő vezetői képességek, miközben megtapasztalhatóak és megtanulhatóak azok a minőségek is, amelyek még fejlődésre várnak. A tréningeken egyéni és csoportos formában lehetőség nyílik felismerni azt is, hogy a különböző helyzetekben adott esetben másfajta vezetési stílusra van szükség. A dicséret és jutalmazási szokások, minták felismerése, tudatosítása mellett a helyzetfelismerő és helyzethez való alkalmazkodás, valamint az időzítés tanulható, gyakorolható.

A tréningek során az új helyzetek új megoldások keresésére sarkallják a csapatokat is: így később változáshoz, a VUCA-világhoz való alkalmazkodás, az egyéni és közös akadályok leküzdése, a kihívásokkal teli helyzetekben való helytállás területén is előrehaladás következik be. A szokatlan szituáció megkönnyíti az innovatív gondolkodást és a régi minták, berögződések elengedését. Eközben pedig mind egyéni, mind csapatszinten pozitív változás következhet be az együttműködés és kommunikáció területén.

A tréningek célja az egyénekben és a csapatban rejlő tehetség, képességek felfedezése, az erősségek tudatosítása és ezt követő tudatos alkalmazása: kutatások bizonyítják, hogy azon cégek, amelyek a gyengeségek helyett az erőforrásokra tudnak koncentrálni, fókuszálni, sikeresebbek és egyben innovatívabbak is.

A résztvevők a lovakkal való közös munkába érzelmileg is bevonódnak, ezáltal nagy mértékben megnő a motiváció szintje, a gyakorlatokba való bevonódás önkéntessége és ezáltal a tréningek hatékonysága. Emellett fejlődik a csapat összetartozásának érzése, miközben az ellenállás a tréninggel, illetve csapattal kapcsolatban erőteljes mértékben csökkenthet.

lóasszitált csapatpítő tréning pillanata

A hatékonyság, beépülés titka a folyamatban rejlik

A foglalkozásokon való részvételhez előzetes lovastudásra nincs szükség, a lovakkal végzett gyakorlatok során a földről, a hátukra való felülés dolgozunk velük.

Mára már bizonyított tény, hogy a tapasztalati úton elsajátított tudás hatékony beépülése mellett a tréningek folyamatba helyezése nagy mértékben befolyásolja a megszerzett ismeretek beépülését, illetve gyakorlatban való alkalmazásának esélyét.

Az erre vonatkozó kutatások szerint a tudásanyag beépülése egy évvel később folyamatba helyezés esetén 80 százalék, míg enélkül ez az érték csupán tíz százalékot mutat.

Ennek érdekében a tréningek előtt – a megrendelői igény felmérését követően – előzetes beszélgetésekre kerül sor az egyes tréningrésztvevőkkel.

A tréninget követő harmadik-hatodik hónapban utánkövető alkalmak valósulnak meg – egyéni, illetve csoportos formában, ezzel is támogatva a tréningek során szerzett ismeretek beépülését.

A foglalkozások minden esetben a csapatra, illetve az egyes vezető egyéni igényeire szabottan kerülnek megtervezésre: az igényfelmérést követően célmeghatározásra, amelyet az egyéni előzetes beszélgetések után finomhangolunk, ezzel biztosítva azt, hogy a megrendelő azt kapja, amire valóban szüksége van.

A foglalkozásokon való részvételhez előzetes lovastudásra nincs szükség, a lovakkal végzett gyakorlatok során a földről, a hátukra való felülés dolgozunk velük.

A lóasszisztált foglalkozások részét nem képezi gyógyítói, sem természetgyógyászati, sem pszichoterápiás tevékenység.

A Natívmethod módszere egy kísérleti tanulási forma, ami a lóval való kapcsolódáson alapul és az állat-asszisztált tanulás kategóriájába esik (AAL- Animal Assisted Learning).

A Natívmethod módszere

A foglalkozásokon való részvételhez előzetes lovastudásra nincs szükség, a lovakkal végzett gyakorlatok során a földről, a hátukra való felülés dolgozunk velük.

A lóasszisztált foglalkozások részét nem képezi sem gyógyítói, sem természetgyógyászati, sem pedig pszichoterápiás tevékenység.
A Natívmethod módszere egy kísérleti tanulási forma, ami a lóval való kapcsolódáson alapul.
Az állat-asszisztált tanulás kategóriájába esik (AAL- Animal Assisted Learning).
Mentálisan és fizikailag egészséges emberekkel dolgozunk, önismereti szinten, az élmények tudatosításán keresztül.
A résztvevő új helyzetben, új ismereteket szerezhet saját magával és a működésével kapcsolatban, teret kap a kísérletezés, a cél helyett a folyamatra kerül a fókusz.

Rólam

A coach és tréneri tudás, tapasztalat mellett mind multinacionális környezetben, mind a közszférában és az ennek határán elhelyezkedő szervezetnél szereztem tapasztalatot és rálátást a vállalati, illetve közszféra működésére.

Politológus-közgazdászi végzettségem megszerzése után pedig egy hazai elemző intézet munkatársaként tevékenykedtem, ezáltal is fejlesztve elemzői érzékemet, a nagyobb összefüggésekre való rálátás képességét.

A lovakkal való kapcsolódás már gyermekkorom óta jelen van az életemben.
 
Jelenleg, otthon tartott, saját lovaimmal dolgozom, akikkel napi kapcsolatban vagyok, amely nagy mértékben elősegíti a velük való munka hatékonyságát és eredményességét.

Gyerekkorom egy részét Németországban töltöttem, később nemzetközi szállodaláncnál, majd az Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi Osztályán tevékenykedtem, életemben folyamatos jelleggel jelen volt a két kultúra közötti és a kultúrában való létezés, a kultúrák közötti különbségek és hasonlóságok megtapasztalása, megélése, valamint a német, magyar és angol nyelv napi szintű használata. Ezen életformának köszönhetően interkulturális érzékre, képességekre tettem szert, amelyeket most tréneri munkám során is jól tudok hasznosítani.

Balog Anna

(lóasszisztált tréner, life&business coach és team coach, lovas edző)

Szeretem a munkámat
Balog Anna life és business coach

végzettségeim

• lóasszisztált önismereti tréner, Natívmethod Mentoring Program
• tréner, life & business coach, team és csoportos coach, VucaConsulting Bt./Laurus Fejlesztő Intézet
• lovassportedző
• politológus-közgazdász, Budapest Corvinus Egyetem
• közgazdász idegenforgalom és szálloda szakon, Pannon Egyetem
• Nyelvtudás: német (anyanyelvi szint), angol (szakmai középfok)

Rólam mondták

Akik már jártak nálam…

5/5

Mindenkinek ! Olyan élmény amelyre nem lehet felkészülni, de át kell élni szabadság, szeretet, és varázslat, ami velem ott történt. Azóta is az az élmény ad hitet és erőt. Köszönöm Anna ❤ és Lili ❤...folyt.köv.

tic tac toe, heart, game

Mariann

Margit

5/5

Számomra minden alkalom olyan, mint egy állítás. Rengeteg szintje jelentkezik a lóval való kapcsolódásban a témámnak és rögtön oldódik is, ami felszínre kerül. Igazi saját élmény-alapú önismeret fejlesztés csodálatosan érzékeny és szeretetteljes állatokkal és hasonlóan érzékeny és támogató trénerrel Szeretettel ajánlom Annát és a lovait mindenkinek!

5/5

Annánál voltunk a férjemmel és Natival tesztelni egy csoportos feladatot, hogyan reagálnak rá a lovak, hogy majd 'élesben' is be tudja vetni a tréningeken. Kb a feladatok felétől csatlakozott hozzánk a szomszédból egy tyúkocska. Anna meg Nati összevigyorogtak, mi meg nem igazán értettük mire gondolnak. Aztán pár hónap (vagy hét? Már nem is emlékszem ) múlva várandós lettem és nagyon nevettünk, hogy tyúkocska megjövendölte a kiscsibénket.
Azóta meg már lassan 3 hónapos lesz Vince csibepalánta​

Flóra

Nő lóval

Mónika

5/5

Megint ugyanabba a folyóba léptem…pedig ez elvileg nem lehetséges. Intenzív változásra van szükségem és úgy érzem, ott a helyem nálad. -hívtam fel Annát ezekkel a szavakkal. - Én is úgy látom. Gyere el és próbáld ki. -mondta Anna a könnyed nyugodtságával és a telefonban is csilingelő mosolyával. Elmentem. Kipróbáltam. Megéltem. Tapasztaltam. Felismertem. Éreztem. Szembesültem. Aztán megnyugvást találtam… mert újra az utamon vagyok, mert van megoldás, mert én fogom a kantár végét, mert ÉN vagyok a megoldás.
Köszönöm Anna és pacik.

Látogass el hozzánk!

Tiszta szívből ajánlom mindenkinek ezt a módszert, aki egy különleges, nagyon hatékony és kézzelfogható módszert keres ahhoz, hogy közelebb kerüljön saját magához, hogy megismerje önmagát.

Kérdésed van? Hívj fel!

STRESSZMENTESÍTŐ TIPPEK

Kérem a stresszmentesítő leveleket és az AJÁNDÉK ötleteket a kiegyensúlyozott mindennapokért.

Nem küldök levélszemetet! További információért olvasd el adatvédelmi szabályzatot.