Balog Anna

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen ÁSZF határozza meg a Balog-Ézsiás Mária Anna e.v. kisadózó, 8442 Hárskút, Rózsafa u. 3/d, Asz: 55710967-1-39, kisadózó, a továbbiakban Balog-Ézsiás Mária Anna által szervezett és megrendezésre kerülő foglalkozásokon, workshopok-on, előadásokon, tréningeken és különböző eseményeken (továbbiakban Esemény) a jegyvásárlók és a látogatók Eseményen való részvételének általános feltételeit, Balog-Ézsiás Mária Anna és a résztvevők között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket. Balog-Ézsiás Mária Anna, Magyarországon bejegyzett, magyar székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, így jogügyleteire a magyar jog szabályai vonatkoznak.

1. Fogalmak:

    Esemény: Balog-Ézsiás Mária Anna által szervezett, tetszőleges témában megtartott előadás, workshop, tréning, képzés, foglalkozás.

    Résztvevő, látogató: Az a természetes személy, aki az adott Eseményen belépésre jogosultként részt vesz.

    Belépésre jogosult résztvevő: Az a természetes személy, aki az Eseményen való részvételét érvényes jegy bemutatásával igazolni tudja.

    Szolgáltatás: Minden olyan Esemény, amelyet Balog-Ézsiás Mária programjaira látogatók igénybe vesznek.

2. Érvényesség

Balog-Ézsiás Mária Anna ÁSZF-i  határozatlan ideig érvényesek. A jogi szabályozás változásával változhatnak.

3. A Eseményen való részvétel feltétele

Balog-Ézsiás Mária Anna Szolgáltatásainak igénybe vételére az adott Esemény árának Balog-Ézsiás Mária Anna bankszámlájára való utalása vagy a teljes összeg helyszínen történő kifizetése esetén van lehetőség.

4. Viselkedés

Balog-Ézsiás Mária Anna Eseményeire látogatók kötelesek az általános magatartási normákat betartani, a helyszín Házirendjének megfelelően viselkedni, az Eseményen résztvevők testi épségére és a berendezés megóvására fokozottan figyelni.

5. Hozzájárulás

Balog-Ézsiás Mária Anna Eseményeire látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Eseményeken  képfelvételek készüljenek a Résztvevőkről, melyeket Balog-Ézsiás Mária Anna saját promóciós anyagaiban használ fel. Amennyiben a Résztvevő ehhez nem járul hozzá, azt külön jeleznie kell.

6. Felelősség

Résztvevő tudomással bír arról, hogy Balog-Ézsiás Mária Anna Eseményeinek területén őrizetlenül hagyott tárgyakért Balog-Ézsiás Mária Anna nem vállal felelősséget.

Résztvevő kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából adódó károkért Balog-Ézsiás Mária Anna nem vállal felelősséget.

Résztvevő teljes  mértékben felelős az általa okozott kárért, mind a helyszín, mind a többi résztvevő, mind harmadik személy tekintetében.

7. Szerzői jogok

Balog-Ézsiás Mária Anna weboldalán, közösségi oldalain és minden online megjelenő fórumon Balog-Ézsiás Mária Anna logója és az oldalakon található információk Balog-Ézsiás Mária Anna tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendezvényeken résztvevők vagy harmadik személy nem használhatja Balog-Ézsiás Mária Anna előzetes írásbeli engedélye nélkül.

8. Vis Maior 

Minden olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály esetén, melyek következtében valamelyik fél a szerződéses kötelezettségének nem tud eleget tenni és ez részére fel nem róható, akkor ezen fél nem tartozik semmilyen felelősséggel. Amennyiben Résztvevő betegség vagy halaszthatatlan esemény miatt nem jelenik meg az Eseményen, úgy azt egy másik időpontban megrendezendő, ugyanolyan Eseményen pótolhatja.

9. Záró rendelkezések

Az Eseményekkel kapcsolatos kérdéseket, ötleteket, esetlegesen felmerülő panaszokat a helyszínen, az Esemény befejezése után, vagy e-mailben (Balog-Ézsiás Mária Anna anna@baloganna.hu) fogadjuk.

 

Iratkozz fel hírleveleimre és értesülj elsőként az újdonságokról!

Nem küldök spam-et ígérem! Tájékozódj az Adatvédelmi irányelvekben

 

STRESSZMENTESÍTŐ TIPPEK

Kérem a stresszmentesítő leveleket és az AJÁNDÉK ötleteket a kiegyensúlyozott mindennapokért.

Nem küldök levélszemetet! További információért olvasd el adatvédelmi szabályzatot.